Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy T. Różewicz
Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. Zaleca się każdorazowo przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera sprawdzenie stanu przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone karton jest uszkodzony, zgnieciony, zalecamy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera albo listonosza sporządzić protokół szkody oraz bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia reklamacji od spełnienia ww kryteriów, jest to jedynie zalecenie.
 2. Reklamacja następuje zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady powinien odesłać go w ciągu 14dni pod adres – Wydawnictwo Korzenie ul. Aluzyjna 33c/801, 03-149 Warszawa. z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. DENKER Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: [email protected] DENKER Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć krótki opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
 6. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę drogą mailową adres: [email protected] wskazując wadę/problem oraz numer zamówienia.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
 8. Zwrot należności za wysyłkę reklamowanego towaru do sklepu następuje przelewem na wskazany numer konta.

 Zwroty towarów – odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki i wysyłając odpowiedni formularz na adres [email protected] W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przed konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu pieniędzy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta  w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.  Zwrotu należy dokonać  na adres Wydawnictwo Korzenie ul. ul. Aluzyjna 33c/801, 03-149 Warszawa.
 7. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć krótki opis reklamowanej cechy produktu oraz żądania Klienta. Klient może żądać: wymiany towaru na inny towar w tej samej cenie, obniżenia ceny produktu lub zwrotu pieniędzy.
 8. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej można powiadomić Sprzedawcę drogą mailową adres: [email protected] wskazując wadę/problem oraz numer zamówienia.
 9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni od ich otrzymania.
 10. Zgodnie z art. 22 z indeksem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.

Formularz odstapienia od umowy

 

Płatności © 2022 by Wydawnictwo Korzenie

Realizacja: Webinto