Najlepiej widzę, kiedy zamknę oczy T. Różewicz
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis internetowy Wydawnictwokorzenie.pl dalej zwany Witryną przez DENKER Sp. z o.o. ul. Aluzyjna 33 C / 601, 03-149 Warszawa.

DENKER Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbierają wydawnictwokorzenie.pl w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Wydawnictwokorzenie.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Wydawnictwokorzenie.pl  i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Wydawnictwokorzenie.pl . Pliki wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu potrzebnych informacji oraz w trakcie procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Wydawnictwokorzenie.pl  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co ułatwia korzystanie z Witryny. W każdej chwili mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując narzędzia Państwa przeglądarki internetowej.

Obok plików cookies Wydawnictwokorzenie.pl mogą również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszli Państwo na Wydawnictwokorzenie.pl . Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane zbiera Wydawnictwokorzenie.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Wydawnictwokorzenie.pl za pośrednictwem Witryny będą zbierały następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,

2) adres zameldowania,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest wprawdzie dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji i dokonania zakupów w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich edycji.

Marketing  za pośrednictwem Witryny

O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów Wydawnictwokorzenie.pl. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać w każdym momencie na Państwa życzenie cofnięta.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Wydawnictwokorzenie.pl dokładają wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Prosimy o zachowanie poufności loginu i hasła do Witryny i nie udostępnianie ich osobom trzecim. Prosimy pamiętać, że Wydawnictwokorzenie.pl nie będzie zwracało się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym zalecamy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób mogą Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasło lub w wypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected] Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w miarę  potrzeb o kontakt pod adresem: [email protected]

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Wydawnictwokorzenie.pl. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Wydawnictwokorzenie.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady obowiązujące w innych serwisach.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres:  [email protected]

Płatności © 2022 by Wydawnictwo Korzenie

Realizacja: Webinto